Trao đổi, thống nhất ý kiến về tình hình xây dựng quân đội và phát triển nông nghiệp dưới thời Trần

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu vì sao nhà Trần quan tâm tới sự phát triển nông nghiệp và quân đội

Trao đổi, thống nhất ý kiến về tình hình xây dựng quân đội và phát triển nông nghiệp dưới thời Trần

Bài làm:

Tình hình xây dựng quân đội và phát triển nông nghiệp dưới thời Trần:

  • Về quân đội: nhà Trần xây dựng lực lượng quân đội, những người khỏe mạnh được tuyển vào quân đội, thời bình thì ở làng sản xuất, lúc có chiến tranh thì ở làng sản xuất, lúc có chiến tranh thì tham gia chiến đấu.
  • Về nông nghiệp: Chăm lo khuyến khích nhân dân sản xuất và tuyển mộ người đi khẩn hoang để mở rộng ruộng đất và lãnh thổ.
  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021