Giải bài 7: Chiến thắng Chi Lăng và nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV) Giải bài tập Lịch sử lớp 4

  • 4 Đánh giá

Soạn bài 7: Chiến thắng Chi Lăng và nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV) - Sách VNEN lịch sử và địa lí lớp 4 trang 8 được Khoahoc sưu tầm và đăn tải. Tài liệu nhằm hướng dẫn chi tiết câu hỏi trong bài đồng thời giúp các em nắm chắc kiến thức. Dưới đây là nội dung chi tiết các em tham khảo nhé.

A. Bài tập và hướng dẫn giải

B. Hoạt động cơ bản

1. Tìm hiểu đôi nét về Lê Lợi và bối cảnh trận Chi Lăng

Thảo luận và trả lời các câu hỏi:

  • Vì sao Liễu Thăng kéo quân vào nước ta?
  • Quân địch tiến vào nước ta theo đường nào?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu về diễn biến và ý nghĩa của trận Chi Lăng

  • Trình bày trên lược đồ diễn biến chính của trận Chi Lăng?
  • Quân Minh đã thất bại ở trận Chi Lăng như thế nào?
  • Trận Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống quân Minh của nghĩa quân Lam Sơn?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Khám phá về quyền hành của nhà vua thời Hậu Lê

Thảo luận, trả lời câu hỏi: Vì sao nói dưới thời Hậu Lê, vua có quyền lực tuyệt đối?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu về việc tổ chức quản lí đất nước dưới thời Hậu Lê

Thảo luận và trả lời câu hỏi: Nhà Hậu Lê đã làm gì để tổ chức quản lí đất nước?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động thực hành

1. Đọc các câu sau rồi sắp xếp và ghi vào vở theo thứ tự thích hợp về diễn biến trận Chi Lăng?

a. Kị binh tta nghênh chiến rồi giả vờ thua để nhử kị binh của địch vào trận địa.

b. Liễu Thăng bị giết, quân bộ theo sau cũng bị phục binh của ta tấn công

c. Đạo quân của địch do Liễu Thăng cầm đầu đến cửa ải Chi Lăng

d. Khi quân địch vào trận địa, từ hai bên sườn núi, quân ta bắn tên và phóng lao vào kẻ thù.

e. Hàng vạn quân Minh bị giết, số còn lại rút chạy

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động ứng dụng

1. Em hãy tìm hiểu thêm về Lê Lợi, Nguyễn Trãi - những người lãnh đạo chính của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tên các nhân vật lịch sử: Lê Lợi, Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi....được đặt tên trường học, đường phố, xã phường nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Soạn bài 7: Chiến thắng Chi Lăng và nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV) - Sách VNEN lịch sử và địa lí lớp 4 trang 8 được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em nắm chắc kiến thức cũng như chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới. Chúc các em học tốt.

  • 883 lượt xem