Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học Đáp án câu hỏi tương tác Mô đun 5 Tiểu học

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Câu hỏi tương tác Module 5

Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học.

Tham khảo câu hỏi kèm câu trả lời chính xác cho phần này tại nội dung bài viết dưới đây.

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động dạy học và giáo dục chủ yếu cần đảm bảo tính pháp lí và hệ thống?

Câu trả lời: Sai

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Xét ở góc độ phương tiện trao đổi thông tin, có thể dùng mấy phương thức cơ bản để thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học? Đó là những phương thức nào?

Câu trả lời: 2 phương thức (trực tiếp và gián tiếp)

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung thông tin mà nhà trường cần cung cấp cho gia đình trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh tiểu học là:

Câu trả lời: Thông tin về nhà trường, học sinh và tập thể học sinh

Mời bạn đánh giá!