Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học Đáp án câu hỏi tương tác Mô đun 5 Tiểu học

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Câu hỏi tương tác Module 5

KhoaHoc.com.vn mời các bạn cùng tham khảo nội dung Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong bộ câu hỏi tương tác Module 5.

Tham khảo câu hỏi kèm câu trả lời chính xác cho phần này tại nội dung bài viết dưới đây.

Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học

1. Nội dung thông tin cung cấp cho gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học

2. Phương thức trao đổi thông tin gián tiếp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học

* Nhà trường:

  • Kế hoạch giáo dục năm học/ học kì/ tháng.
  • Đặc điểm tâm sinh lí.
  • Tình hình học tập.
  • Mối quan hệ của học sinh.
  • Nội quy học tập của trường.

* Học sinh:

  • Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh.
  • Tình hình học tâp, rèn luyện của học sinh.
  • Các mối quan hệ của học sinh với bạn bè.

* Tập thể học sinh

- Tình hình học tập, rèn luyện, sinh hoạt của nhóm bạn chơi cùng.

- Thái độ tham gia các hoạt động của lớp, trường.

- Thực hiện nội quy học tập của nhóm, lớp.

* Nhà trường:

- Qua trang web của trường.

- Qua nhóm zalo theo nhóm nhỏ.

- Qua thư, sổ liên lạc.* Học sinh:

- Trao đổi riêng với từng cá nhân học sinh, phụ huynh qua điện thoại, zalo, sổ liên lạc (trực tiếp).* Tập thể học sinh

  • Trao đổi qua nhóm Zalo, các ứng dụng hỗ trợ.

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động dạy học và giáo dục chủ yếu cần đảm bảo tính pháp lí và hệ thống?

Câu trả lời: Sai

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Xét ở góc độ phương tiện trao đổi thông tin, có thể dùng mấy phương thức cơ bản để thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học? Đó là những phương thức nào?

Câu trả lời: 2 phương thức (trực tiếp và gián tiếp)

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung thông tin mà nhà trường cần cung cấp cho gia đình trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh tiểu học là:

Câu trả lời: Thông tin về nhà trường, học sinh và tập thể học sinh