Đọc các câu sau rồi sắp xếp và ghi vào vở theo thứ tự thích hợp về diễn biến trận Chi Lăng?

  • 2 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc các câu sau rồi sắp xếp và ghi vào vở theo thứ tự thích hợp về diễn biến trận Chi Lăng?

a. Kị binh tta nghênh chiến rồi giả vờ thua để nhử kị binh của địch vào trận địa.

b. Liễu Thăng bị giết, quân bộ theo sau cũng bị phục binh của ta tấn công

c. Đạo quân của địch do Liễu Thăng cầm đầu đến cửa ải Chi Lăng

d. Khi quân địch vào trận địa, từ hai bên sườn núi, quân ta bắn tên và phóng lao vào kẻ thù.

e. Hàng vạn quân Minh bị giết, số còn lại rút chạy

Bài làm:

Sắp xếp như sau: c -> a -> d -> b -> e

c. Đạo quân của địch do Liễu Thăng cầm đầu đến cửa ải Chi Lăng

a. Kị binh tta nghênh chiến rồi giả vờ thua để nhử kị binh của địch vào trận địa.

d. Khi quân địch vào trận địa, từ hai bên sườn núi, quân ta bắn tên và phóng lao vào kẻ thù.

b. Liễu Thăng bị giết, quân bộ theo sau cũng bị phục binh của ta tấn công

e. Hàng vạn quân Minh bị giết, số còn lại rút chạy

  • 110 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN