Quan sát lược đồ (trang 25sgk) sau đó vừa vẽ mũi tên vào lược đồ, vừa kể diễn biến và kết quả của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Quan sát lược đồ (trang 25sgk) sau đó vừa vẽ mũi tên vào lược đồ, vừa kể diễn biến và kết quả của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Bài làm:

Diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng:

  • Mùa xuân năm 40, trên cửa sông Hát Môn Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa.
  • Nghĩa quân làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa, tấn công Luy Lâu.
  • Bị đòn bất ngờ, quân Hán không dám chống cự, bỏ hết của cải, vũ khí, lo chạy thoát thân.

Kết quả:

  • Tô Định sợ hãi đã cắt tóc, cạo râu giả dân thường trốn về Trung Quốc.
  • Trong vòng không đầy một tháng, cuộc khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi.
  • 56 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN