Điền dấu (x) vào ô trống trước ý đúng về ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng (năm 938)

  • 1 Đánh giá

3. Điền dấu (x) vào ô trống trước ý đúng về ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng (năm 938)

A. Chấm dứt hơn một nghìn năm đô hộ của quân xâm lược phương Bắc

B. Bảo vệ được nền độc lập của đất nước

Bài làm:

Ý đúng về ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) là:

Đáp án: A. Chấm dứt hơn một nghìn năm đô hộ của quân xâm lược phương Bắc

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN