Dựa vào lược đồ trang 25, em hãy mô tả hành trình của đoàn người đi khẩn hoang?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Dựa vào lược đồ trang 25, em hãy mô tả hành trình của đoàn người đi khẩn hoang?

Bài làm:

Hành trình của đoàn người đi khần hoang:

Đầu tiên, họ tiến hành khẩn hoang ở Phú Yên, sau đó từ từ đi đến Khánh Hòa và đi hết các tỉnh Nam Trung Bộ. Tiếp tục, đoàn người tiếp tục khai hoang vào vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long ngày nay.

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN