Hãy cho biết, Huế được chọn làm kinh đô của nước ta thời kì nào? Kể tên các công trình kiên trúc cổ của Huế được thể hiện ở hình 1?

 • 1 Đánh giá

2. Đọc thông tin, quan sát và thực hiện

 • Hãy cho biết, Huế được chọn làm kinh đô của nước ta thời kì nào?
 • Kể tên các công trình kiên trúc cổ của Huế được thể hiện ở hình 1?
 • Quan sát hình 2, 3 và chỉ vị trí của kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ trên hình 1.

Bài làm:

Huế được chọn làm kinh đô của nước ta thời nhà Nguyễn.

Các công trình kiên trúc cổ của Huế được thể hiện ở hình 1 là:

 • Thành Hóa Châu
 • Câu Trường Tiền
 • Kinh thành Huế
 • Chùa Thiên Mụ
 • Điện Hòn Chén
 • Lăng Tự Đức

Vị trí của kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ trên hình 1:

 • 80 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN