Chính sách nào cho thấy các vua Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành với người khác? Các vua Nguyễn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của vua và quan lại?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Tìm hiểu sự thành lập của triều Nguyễn năm 1802 (Sgk)

2. Tìm hiểu những chính sách của các vua nhà Nguyễn

Dựa vào nội dung đoạn hội thoại, kết hợp quan sát hình 1, thảo luận và thống nhất trả lời các câu hỏi sau:

  • Chính sách nào cho thấy các vua Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành với người khác?
  • Các vua Nguyễn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của vua và quan lại?

Bài làm:

Chính sách cho thấy các vua Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành với người khác là:

  • Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng,
  • Vua nhà Nguyễn tự mình trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng trong nước từ trung ương đến địa phương…

Để bảo vệ quyền lợi của vua và quan lại, các vua Nguyễn đã đề ra những chính sách:

  • Tăng cường xây dựng một đội quân goomg nhiều thứ quân
  • Xây dựng thành trì vững chắc
  • Ban hành bộ luật Gia Long để bảo vệ quyền hành tuyệt đối nhà vua, trừng trị kẻ chống đối.
  • 63 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN