Dưới thời “loạn 12 sứ quân”, Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì? Ông có công lao gì đối với đất nước?

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu hoạt động và đánh giá công lao của Đinh Bộ Lĩnh

Dưới thời “loạn 12 sứ quân”, Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì? Ông có công lao gì đối với đất nước?

Bài làm:

  • Dưới thời “loạn 12 sứ quân” Đinh Bộ Lĩnh đã xât dựng lực lượng ở vùng Hoa Lư, liên kết với một số sứ quân khác. Được nhân dân ủng hộ nên ông đánh đâu thắng đó.
  • Công lao của Đinh Bộ Lĩnh: Đến năm 968 ông thống nhất được giang sơn, lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng) đặt tên nước là Đại Cồ Việt, lấy niên hiệu là Thái Bình, dân lưu tán trở về quê cũ, đồng ruộng xanh tươi, hoạt động buôn bán nhộn nhịp trở lại.

  • 65 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN