Những chi tiết nào nói đến kết quả của từng cuộc kháng chiến?

  • 1 Đánh giá

5. Tìm hiểu cách tổ chức kháng chiến của nhà Trần và kết quả của cuộc kháng chiến

Những chi tiết nào nói đến kết quả của từng cuộc kháng chiến?

Bài làm:

Chi tiết nói đến kết quả của từng cuộc kháng chiến:

  • Lần thứ nhất, chúng cắm cổ rút chạy, không còn hung hăng cướp phá như khi mới vào xâm lược.
  • Lần thứ hai, tướng giặc là Thoát Hoan phải chui vào ống đồng trốn thoát.
  • Lần thứ ba, quân ta chặn đường rút lui của giặc, dùng để cắm cọc gỗ trên sông Bạch Đằng để tiêu diệt chúng.
  • 111 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN