Các nhóm thảo luận rồi nối tên một số dân tộc ở Tây Nguyên với nửa vòng tròn ở giữa sao cho phù hợp.

  • 1 Đánh giá

3. Chơi trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”.

Các nhóm thảo luận rồi nối tên một số dân tộc ở Tây Nguyên với nửa vòng tròn ở giữa sao cho phù hợp.

Bài làm:

Các em nối như sau:

  • Dân tộc sống lâu đời ở Tây Nguyên là: Gia-rai, Ê-đê, Xơ – đăng, Ba-na, Cơ-ho
  • Dân tộc từ nơi khác đến xây dựng kinh tế ở Tây Nguyên là Kinh, Mông, Tày…
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN