Cùng với sự hỗ trợ của người thân, thầy/ cô giáo, em giải thích vì sao người ta nói bốn câu thơ vang lên trong trận Như Nguyệt là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta

  • 1 Đánh giá

3. Cùng với sự hỗ trợ của người thân, thầy/ cô giáo, em giải thích vì sao người ta nói bốn câu thơ vang lên trong trận Như Nguyệt là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta

Bài làm:

Người ta nói bốn câu thơ vang lên trong trận Như Nguyệt là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên nước ta vì chính thức tuyên bố với tập đoàn phong kiến phương Bắc rằng, “Nam Quốc” là một nước độc lập, ngang hàng với quốc gia phong kiến phương Bắc. Nếu xâm phạm bờ cõi nước Nam, giặc Bắc chỉ có nước thua tơi bời…

  • 142 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN