Quan sát hình 2 cho biết tại sao nhân dân ta lại dựng tượng đài, lập đền thờ...Nguyễn Huệ - Quang Trung ở nhiều nơi?

  • 1 Đánh giá

Quan sát hình 2 cho biết tại sao nhân dân ta lại dựng tượng đài, lập đền thờ...Nguyễn Huệ - Quang Trung ở nhiều nơi?

Bài làm:

Quang Trung cũng có tên là Nguyễn Huệ(1753-1792), còn được biết đến là Quang Trung Hoàng đế, là vị Hoàng đế thứ hai của nhà Tây Sơn. Ông là một trong những vị tướng lĩnh quân sự xuất sắc mà còn là một nhà cai trị tài giỏi, đưa ra nhiều cải cách kinh tế, xã hội nổi bật trong lịch sử Việt Nam.

Chính vì vậy, sau khi mất, nhân dân ta lại dựng tượng đài, lập đền thờ...Nguyễn Huệ - Quang Trung ở nhiều nơi để ghi nhớ công lao giữ nước của vị anh hùng dân tộc. Đồng thời, mong muốn các thế hệ đời sau, nhìn lấy tấm gương sàng để trân trọng và phát huy truyền thống của cha ông, tiếp tục giữ gìn bình yên cho đất nước.

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN