Chỉ thành phố Cần Thơ, sông Hậu trên lược đồ. Thành phố Cần Thơ tiếp giáp với những tỉnh nào? Từ thành phố Cần Thơ đến các nơi khác có thể đi bằng những loại đường giao thông nào?

  • 1 Đánh giá

4. Quan sát hình 14, đọc thông tin và thảo luận

  • Chỉ thành phố Cần Thơ, sông Hậu trên lược đồ.
  • Thành phố Cần Thơ tiếp giáp với những tỉnh nào?
  • Từ thành phố Cần Thơ đến các nơi khác có thể đi bằng những loại đường giao thông nào?
  • Điều kiện thuận lợi nào để Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long?

Bài làm:

  • Thành phố Cần Thơ, sông Hậu trên lược đồ:

  • Thành phố Cần Thơ tiếp giáp với những tỉnh: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang và An Giang
  • Từ thành phố Cần Thơ đến các nơi khác có thể đi bằng những loại đường giao thông: Đường ô tô, đường thủy và đường hàng không
  • Nhờ nằm bên sông Hậu, ở trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ đã trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long
  • 62 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021