Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp (ghi kết quả vào vở bằng cách ghi số và chữ cái)

  • 1 Đánh giá

2. Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp (ghi kết quả vào vở bằng cách ghi số và chữ cái)

Bài làm:

Nối ý cột A với ý cột B như sau:

  • 1- b
  • 2 - c
  • 3 - a
  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021