Sau chiến thắng Bạch Đằng, Ngô Quyền đã làm gì? Cho biết ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng đối với lịch sử dân tộc.

  • 1 Đánh giá

5. Tìm hiểu ý nghĩa của trận Bạch Đằng đối với lịch sử nước ta

  • Sau chiến thắng Bạch Đằng, Ngô Quyền đã làm gì?
  • Cho biết ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng đối với lịch sử dân tộc.
  • Vì sao nhân dân ta xây lăng Ngô Quyền?

Bài làm:

  • Sau chiến thắng Bạch Đằng, vào mùa xuân năm 939, Ngô Quyền xưng vương gọi là Ngô Vương, chọn Cổ Loa làm kinh đô.
  • Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng đối với lịch sử dân tộc là: Chiến thắng Bạch Đằng kết thúc thời kì nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ, mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc.
  • Nhân dân ta xây lăng Ngô Quyền vì muốn ghi nhớ công ơn của ông đối với sự nghiệp bảo vệ lãnh thổ đất nước.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN