Trong các hình ảnh trên, hình ảnh nào thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, hình ảnh nào thuộc thành phố Cần Thơ?

 • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát và thảo luận

 • Trong các hình ảnh trên, hình ảnh nào thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, hình ảnh nào thuộc thành phố Cần Thơ?
 • Các thành phố này thuộc đồng bằng nào?
 • Tìm vị trí thành phố đó trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam?

Bài làm:

Trong các hình trên, các hình thuộc Thành phố Hồ Chí Minh là:

 • Hình 1: Dinh độc lập
 • Hình 2: Công viên đầm sen
 • Hình 4: Nhà thờ Đức Bà

Các hình thuộc Thành phố Cần Thơ:

 • Hình 3: Trái cây miệt vườn Phong Điền
 • Hình 5: Nhà cổ Bình Thủy
 • Hình 6: Bến Ninh Kiều

Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ thuộc đồng bằng Nam Bộ (đồng bằng sông Cửu Long).

Vị trí của thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ trên bản đồ:

 • 91 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021