Em hãy viết khoảng 10 dòng nêu cảm tưởng của em về lịch sử nước ta sau khi học xong những nội dung lịch sử 4?

  • 3 Đánh giá

3. Em hãy viết khoảng 10 dòng nêu cảm tưởng của em về lịch sử nước ta sau khi học xong những nội dung lịch sử 4?

Bài làm:

Sau khi học xong những nội dung trong chương trình lịch sử 4, em cảm thấy rất tự hào và hãnh diện về những trang sử hào hùng của dân tộc mình. Từ xưa đến nay, trải qua bao nghìn năm biến cố của lịch sử, nhân dân ta vẫn một lòng quyết tâm chống giặc ngoại xâm, tìm lại hòa bình cho đất nước. Không kể gái trai, già trẻ, tất cả đều cống hiến hết sức lực của mình cho đất nước. Đã có hàng trăm trận chiến thắng vẻ vang, có hàng nghìn, hàng vạn người đã ngã xuống....Tất cả, đều đã thể hiện sức mạnh của dân tộc. Bởi vậy mà trong buổi lễ tuyên ngôn của dân tộc, Bác Hồ đã nói rằng: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.

Điều đó thực sự đúng, bởi nó chứng minh cho sự hòa bình, ấm no, hạnh phúc của nhân dân ta ngày hôm nay.

  • 486 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN