Em hãy liệt kê các làng nghề ở địa phương em theo bảng sau

 • 1 Đánh giá

2. Liên hệ thực tế

a. Em hãy liệt kê các làng nghề ở địa phương em theo bảng sau

Tên làng nghề (Địa điểm)Sản phẩm

b. Theo em, làng nghề có vai trò như thế nào đối với cuộc sống ở địa phương em?

c. Em có thể làm gì để giữ gìn và phát huy làng nghề ở địa phương?

Bài làm:

a. Hoàn thành bảng:

Tên làng nghề (Địa điểm)Sản phẩm
 • Làng gốm Bát Tràng
 • Làng vải lụa Vạn Phúc Hà Nội
 • Làng Nón Chuông.
 • Làng sơn mài Hạ Thái – Hà Nội.
 • Làng quạt Chàng Sơn.
 • Làng Lồng Chim Canh Hoạch.
 • Làng tương bần Yên Nhân.
 • Gốm
 • Vải lụa
 • Nón
 • Tranh sơn mài
 • Quạt giấy
 • Lồng chim
 • Tương

b. Vai trò của làng nghề đối với cuộc sống ở địa phương em:

 • Tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương
 • Cung cấp các mặt hàng thủ công phục vụ đời sống nhân dân và xuất khẩu ra nước ngoài.
 • Lưu giữ những truyền thống tốt đẹp của cha ông từ nhiều đời trước

c. Để giữ gìn và phát huy làng nghề ở địa phương, em có thể quảng bá và giới thiệu làng nghề truyền thống của gia đình, làng xã mình cho bạn bè, người thân và bạn bè khắp nơi...

 • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN