Sau hơn một nghìn năm dưới ách đô hộ của quân xâm lược phương Bắc, dân tộc ta vẫn giữa gìn được những phong tục tập quán có từ thời Hùng Vương – An Dương Vương. Em hãy lấy dẫn chứng ở địa phương em để chứng minh điều đó.

  • 1 Đánh giá

5. Sau hơn một nghìn năm dưới ách đô hộ của quân xâm lược phương Bắc, dân tộc ta vẫn giữa gìn được những phong tục tập quán có từ thời Hùng Vương – An Dương Vương. Em hãy lấy dẫn chứng ở địa phương em để chứng minh điều đó.

Bài làm:

Những dẫn chứng để chứng minh dân tộc ta vần còn giữ gìn được những phong tục tập quán có từ thời Hùng Vương – An Dương Vương là:

  • Sử dụng lưỡi cày để cày đất, rìu để chặt cây, giáo mác để săn thú rừng…
  • Tục lệ ăn trầu
  • Sản xuất đồ gốm
  • Lễ hội thường tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí như đua thuyền, đấu vật.
  • Các hoạt động sản xuất như làm nghề thủ công đan rổ, rá, nghề đóng thuyền gỗ…
  • Các hoạt động trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt vải… vẫn diễn ra tại một số địa phương.
  • Ngày nay, mọi người vẫn nấu xôi, bánh chưng, bánh giầy….
  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN