Nêu một số việc làm cụ thể của bản thân và gia đình để góp phần hạn chế việc sử dụng tài nguyên rừng

  • 1 Đánh giá

2. Liên hệ thực tế

a. Nêu một số việc làm cụ thể của bản thân và gia đình để góp phần hạn chế việc sử dụng tài nguyên rừng

b. Tìm hiểu một số nguy cơ đối với nguồn nước ở địa phương em

c. Cùng với người thân hãy đưa ra những biện pháp để bảo vệ, giữ gìn và tiết kiệm nguồn nước.

Bài làm:

a. Một số việc làm cụ thể của bản thân và gia đình góp phần hạn chế sử dụng tài nguyên rừng là:

  • Không nấu bếp bằng củi, nấu bằng ga và điện vừa bảo vệ môi trường, vừa không tốn củi đốt
  • Không ăn thịt các loại động vật quý hiểm trong rừng.
  • Không chặt phá rừng, đốt rừng để sản xuất.

b. Một số nguy cơ đối với nguồn nước ở địa phương em là: ô nhiễm bốc mùi hôi thối, nhiễm độc ảnh hưởng đến sức khỏe. Do nước bẩn, phân thải ra bừa bãi chưa xử lí... Phun thuốc hóa học nhiều ngấm vào đất làm nguồn nước ảnh hưởng.

c. Những biện pháp bảo vệ, giữ gìn và tiết kiệm nguồn nước là:

  • Không thải nước thải bừa bãi
  • Vặn đủ nước để dùng, không xả lãng phí
  • Sử dụng thuốc thảo dược để trừ sâu bệnh thay vì dùng thuốc hóa học....
  • 48 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN