Thảo luận và điền thông tin đúng vào các ô trong bảng dưới đây:

  • 1 Đánh giá

6. Thảo luận và điền thông tin đúng vào các ô trong bảng dưới đây:

Thời gian

Sự kiện

Năm 968

……….

…….

Lê Hoàn lên ngôi vua

NĂM 981

……….

Bài làm:

Thời gian

Sự kiện

Năm 968

Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi lập nên nhà Đinh

Năm 979

Lê Hoàn lên ngôi vua

Năm 981

Quân ta đánh đuổi quân xâm lược Tống

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN