Hãy liên hệ kiến thức đã học, giải thích vì sao Quang Trung ban hành các chính sách kinh tế và văn hóa?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Hãy liên hệ kiến thức đã học, giải thích vì sao Quang Trung ban hành các chính sách kinh tế và văn hóa?

Bài làm:

Quang Trung ban hành các chính sách về kinh tế và văn hóa vì:

Sau hơn 200 năm đất nước bị chia cắt, loạn lạc đã làm cho kinh tế đất nước bị tàn phá nặng nề. Đời sống nhân dân cực khổ. Văn hóa, giáo dục không phát triển. Chính vì vậy, sau khi tiêu diệt quân Thanh, đất nước lập lại hòa bình, Quang Trung đã ban hành các chính sách nhằm phát triển kinh tế và gây dựng và khôi phục lại nền văn hóa dân tộc.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN