Hình 2 và hình 3 cho biết loại cây đặc sản nào có ở Thái Nguyên và Bắc Giang? Em biết gì về hoạt động trồng chè và cây ăn quả ở trung du Bắc Bộ?

  • 1 Đánh giá

4. Thảo luận về hoạt động trồng chè và cây ăn quả

  • Hình 2 và hình 3 cho biết loại cây đặc sản nào có ở Thái Nguyên và Bắc Giang?
  • Em biết gì về hoạt động trồng chè và cây ăn quả ở trung du Bắc Bộ?

Bài làm:

Hình 2 và hình 3 cho ta thấy, loại cây đặc sản có ở Thái Nguyên và Bắc Giang là cây chè.

Một số hoạt động trồng chè và cây ăn quả ở Trung du Bắc Bộ là:

  • Trung du Bắc Bộ có điều kiện thuận lợi phát triển cây ăn quả và cây công nghiệp.
  • Một số cây ăn quả chính: Vải, dứa, cam, chanh…
  • Chè là loại cây công nghiệp được trồng nhiều nhất, trong đó nổi tiếng và có thương hiệu nhất là chè Thái Nguyên.
  • Ngoài chè thì cây ăn quả cũng là một trong những thế mạnh của vùng trung du Bắc Bộ.
  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN