Chọn và viết các ý dưới đây vào ba cột trong bảng cho thích hợp

  • 1 Đánh giá

2. Chọn và viết các ý dưới đây vào ba cột trong bảng cho thích hợp

Vị trí: (a) giữa sông Hồng và sông Đà; (b) nằm ở giữa phía Nam nước ta, không giáp biển; (c) giữa miền núi và đồng bằng Bắc Bộ

Địa hình: (d) vùng đất cao, rộng lớn gồm các cao nguyên xếp tầng; (e) vùng đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải; (f) dãy núi cao và đồ sộ nhất Việt Nam

Hoạt động sản xuất tiêu biểu: (h) trồng lúa nước trên ruộng bậc thang; (k) trồng cây công nghiệp lâu năm trên đất ba zan; (l) trồng chè và cây ăn quả.

Dãy Hoàng Liên SơnTrung du Bắc BộTây Nguyên
Vị trí
Địa hình
Hoạt động sản xuất

Bài làm:

Dãy Hoàng Liên SơnTrung du Bắc BộTây Nguyên
Vị trí(a) giữa sông Hồng và sông Đà(c) giữa miền núi và đồng bằng Bắc Bộ(b) nằm ở giữa phía Nam nước ta, không giáp biển
Địa hình(f) dãy núi cao và đồ sộ nhất Việt Nam(e) vùng đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải(d) vùng đất cao, rộng lớn gồm các cao nguyên xếp tầng
Hoạt động sản xuất(h) trồng lúa nước trên ruộng bậc thang(l) trồng chè và cây ăn quả.(k) trồng cây công nghiệp lâu năm trên đất ba zan

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021