Nói về một dãy núi em biết theo các câu hỏi gợi ý sau: Nêu tân dãy núi. Dãy núi đó ở đâu? Hãy mô tả dãy núi đó.

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Nói về một dãy núi em biết theo các câu hỏi gợi ý sau:

a. Nêu tân dãy núi. Dãy núi đó ở đâu?

b. Hãy mô tả dãy núi đó.

Bài làm:

a. Dãy núi em biết là dãy Hoàng Liên Sơn. Dãy núi đó ở khu vực Tây Bắc.

b. Dãy núi Hoàng Liên Sơn là dãy núi cao nhất ở nước ta, được gọi là nóc nhà Đông Dương. Dãy núi chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, cao hơn 2000m, đỉnh núi nhọn, sườn núi rất dốc…

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN