Dựa vào sơ đồ trên (trang 154 SGK Địa lý 10), em hãy trình bày các khái niệm về hàng hóa, dịch vụ, vật ngang giá?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 154 sgk Địa lí 10

Dựa vào sơ đồ trên (trang 154 SGK Địa lý 10), em hãy trình bày các khái niệm về hàng hóa, dịch vụ, vật ngang giá?

Bài làm:

Khái niệm:

  • Hàng hóa là vật mang ra trao đổi trên thị trường. Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có hai thuộc tính, giá trị sử dụng và giá trị. Bât cứ những gì có thể và thi được tiền đều có giá trị hàng hóa, đều trở thành hàng hóa.
  • Dịch vụ: Trong thị trường dịch vụ được hiểu là vật mang ra trao đổi trên thị trường ( ví dụ: công vận chuyển hàng hóa, công chuyển đến một địa điểm nào đó,…)
  • Vật ngang giá : để làm thước đo giá trị hàng hóa, giữa ngừoi bán và ngừoi mua phải chọn vật ngang giá. Vật ngang giá hiện đại là tiền tệ.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021