Tại sao đối với nhiều nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu? Giải SGK Địa lí 10

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp...

Tại sao đối với nhiều nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu? là câu hỏi nằm trong bài Giải SGK Địa lí 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp... được Khoahoc.com.vn chia sẻ. Dưới đây là nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi, các em cùng tham khảo nhé.

Trang 103 sgk Địa lí 10

Tại sao đối với nhiều nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu?

Bài làm:

Đối với nhiều nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu vì

  • Phải giải quyết nhu cầu lương thực thực phẩm cho người dân đông, tăng nhanh.
  • Phát huy thế mạnh của các nước
  • Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp thực phẩm (là những ngành trọng điểm của các nước đang phát triển)
  • Xuất khẩu, thu ngoại tệ, tích lũy vốn,…

=> Trắc nghiệm địa lí 10 Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp... (P2)

=> Trắc nghiệm địa lí 10 Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp... (P1)

Tại sao đối với nhiều nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu? được Khoahoc.com.vn chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em nắm chắc bài, từ đó học tốt môn Địa lý lớp 10. Chúc các em học tốt.