Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp... Giải SGK Địa lí 10

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Giải SGK Địa lí 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp... được Khoahoc.com.vn sưu tầm và đăng tải. Tài liệu này giúp các em nắm chắc kiến thức trọng tâm cũng như tìm hiểu rõ hơn về vai trò, đặc điểm, sự phân bố cũng như nhân tố ảnh hưởng... của ngành nông nghiệp trên thế giới. Dưới đây là nội dung chi tiết các em cùng tham khảo nhé.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp

1. Vai trò

 • Cung cấp lương thực – thực phẩm
 • Cung cấp nguồn nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp
 • Nguồn hàng nông sản xuất khẩu, tăng nguồn thu ngoại tệ
 • Giải quyết việc làm

2. Đặc điểm

a. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế: cần phải duy trì và nâng cao độ phì cho đất, sử dụng hợp lí, tiết kiệm.

b. Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi: cần phải hiểu biết và tôn trọng quy luật sinh học.

c. Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ: Cần phải xây dựng cơ cấu hợp lí, đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành dịch vụ, làng nghề,.. tận dụng thời gian nhàn rỗi.

d. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên vì đối tượng là cây trồng, vật nuôi.

e. Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.

II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

 • Nhân tố tự nhiên:
  • Đất: Ảnh hưởng tới quy mô sản xuất, cơ cấu và phân bố cây trồng, vật nuôi và năng suất.
  • Khí hậu – nước: Ảnh hưởng tới thời vụ, cơ cấu cây trồng vật nuôi, khả năng xen canh tăng vụ, tính ổn định hay bấp bênh của sản xuất nông nghiệp.
  • Sinh vật: Cơ sở để tạo nên các giống cây trồng vật nuôi, cơ sở thức ăn cho gia súc.
 • Nhân tố kinh tế - xã hội:
  • Dân cư –lao động: Ảnh hưởng tới cơ cấu và phân bố cây trồng, vật nuôi.
  • Sở hữu ruộng đất: Ảnh hưởng đến đường lối phát triển, các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.
  • Tiến bộ khoa học kĩ thuật: giúp chủ động tron sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sản lượng.
  • Thị trường tiêu thụ: Ảnh hưởng tới giá cả nông sản, điều tiết sản xuất và hướng chuyên môn hóa.

III. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

1. Trang trại

 • Hình thành và phát triển trong thời kì công nghiệp hóa
 • Mục đích chủ yếu: sản xuất hàng hóa
 • Cách thức tổ chức và quản lí sản xuất tiến bộ
 • Có thuê lao động

2. Thể tổng hợp nông nghiệp

 • Là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở trình độ cao
 • Có sự kết hợp chặt chẽ giữa các xí nghiệp nông nghiệp với các xí nghiệp công nghiệp.

3. Vùng nông nghiệp

 • Là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
 • Là những lãnh thổ sản xuất nông nghiệp tương đối đồng nhất về các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 103 sgk Địa lí 10

Tại sao đối với nhiều nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 106 sgk Địa lí 10

Em hãy nêu ví dụ về các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta hiện nay.

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 106 sgk Địa lí 10

Hãy nêu vai trò của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế và đời sống xã hội.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 106 sgk Địa lí 10

Ngành sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì? Theo em, đặc điểm nào là quan trọng nhất?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 106 sgk Địa lí 10

Em hãy phân biệt những đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi: Chứng minh rằng: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên là tiền đề cơ bản để phát triển và phân bố nông nghiệp?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi: Nêu đặc điểm và vai trò ngành sản xuất nông nghiêp? Hãy giải thích tại sao ở các nước phát triển, nông nghiệp mang dần tính chất công nghiệp?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 10 Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp... (P2)

Giải SGK Địa lí 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp... được Khoahoc.com.vn chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em nắm chắc bài từ đó áp dụng tốt vào giải bài tập phần cuối bài. Chúc các em học tốt, nếu thấy tài liệu hay, hãy chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo với nhé