Trắc nghiệm địa lí 10 Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp... (P2)

Trắc nghiệm địa lí 10 bài 27
 • 1 Đánh giá

Trắc nghiệm địa lí 10 Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp... (P2) được Khoahoc.com.vn sưu tầm và đăng tải. Tài liệu gồm câu hỏi và đáp án để các em so sánh đánh giá, tự ôn tập tại nhà từ đó chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới. Dưới đây là nội dung chi tiết. Mời các em cùng tham khảo.

Câu 1: Năng suất cây trồng phụ thuộc chủ yếu vào

 • A. chất lượng đất.
 • B. diện tích đất.
 • C. nguồn nước tưới.
 • D. độ nhiệt ẩm.

Câu 2: Xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lý, đa dạng hoá sản xuất (tăng vụ, xen can, gối vụ), vì nông nghiệp:

 • A. Có tính vụ mùa.
 • B. Phụ thuộc điều kiện tự nhiên.
 • C. Trở thành ngành sản xuất hàng hoá.
 • D. cung cấp hàng hóa xuất khẩu

Câu 3: Biện pháp để sử dụng đất nông nghiệp hiện nay có hiệu quả:

 • A. Mở rộng diện tích đất canh tác.
 • B. Nâng cao độ phì cho đất, sử dụng hợp lý, tiết kiệm đất.
 • C. Trồng rừng chống xói mòn đất.
 • D. Tăng vụ để tăng thêm sản lượng

Câu 4: Đặc điểm nào sau đây là quan trọng nhất đối với sản xuất nông nghiệp?

 • A. Đất là tư liệu sản xuất chủ yếu.
 • B. Đối tượng là cây trồng, vật nuôi,
 • C. Sản xuất có đặc tính là mùa vụ.
 • D. Sản xuất phụ thuộc vào tự nhiên.

Câu 5: Nhân tố ảnh hưởng làm cho sản xuất nông nghiệp có tính bấp bênh là

 • A. đất đai.
 • B. nguồn nước
 • C. khí hậu.
 • D. sinh vật.

Câu 6: Quy mô sản xuất nông nghiệp phụ thuộc chủ yêu vào

 • A. chất lượng đất.
 • B. diện tích đất.
 • C. nguồn nước tưới.
 • D. độ nhiệt ẩm.

Câu 7: Cơ sở để phân bố và phát triển ngành chăn nuôi:

 • A. Đồng cỏ.
 • B. Nguồn thức ăn.
 • C. Sinh vật.
 • D. Giống

Câu 8: Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt nông nghiệp với công nghiệp là?

 • A. Sản xuất có tính mùa vụ.
 • B. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.
 • C. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế.
 • D. Ứng dụng nhiều thành tựu của khoa học công nghệ và sản xuất.

Câu 9: Mục đích chủ yếu của trang trại là sản xuất hàng hóa với cách thức tổ chức và quản lí sản xuất tiến bộ dựa trên

 • A. Tập quán canh tác cổ truyền.
 • B. Chuyên môn hóa và thâm canh.
 • C. Công cụ thủ công và sức người.
 • D. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm tại chỗ.

Câu 10: Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp mà không ngành nào có thể thay thế được là

 • A. Cung cấp nguyên liệu cho các nghành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
 • B. Cung cấp lương thực, thực phẩm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
 • C. Tạo việc làm cho người lao động.
 • D. Sản xuất ra những mặt hàng xuất khẩu để tăng nguồn thu ngoại tệ.

Câu 11: Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp mà không nghành nào có thể thay thế được là

 • A. Cung cấp nguyên liệu cho các nghành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
 • B. Cung cấp lương thực, thực phẩm đảm bảo sự tồn tại và phát triern của xã hội loài người.
 • C. Tạo việc làm cho người lao động.
 • D. Sản xuất ra những mặt hàng xuất khẩu để tăng nguồn thu ngoại tệ.

Câu 12: Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt nông nghiệp với công nghiệp là

 • A. Sản xuất có tính mùa vụ.
 • B. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.
 • C. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế.
 • D. Ứng dụng nhiều thành tựu của khoa học công nghệ và sản xuất.

Câu 13: Để đẩy mạnh thâm canh trong sản xuất nông nghiệp cần phải

 • A. Nâng cao hệ số sử dụng đất.
 • B. Duy trì và nâng cao độ phì nhiêu cho đất.
 • C. Đảm bảo nguồn nước trên mặt cho đất.
 • D. Tăng cường bón phân hóa học cho đất.

Câu 14: Trong sản xuất nông nghiệp cần hiểu biết và tôn trọng các quy luật tự nhiên vì

 • A. Nông nghiệp trở thành nhanh sản xuất hàng hóa.
 • B. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên.
 • C. Quy mô và phương hướng sản xuất phụ thuộc nhiều vào đất đai.
 • D. Con người không thể làm thay đổi được tự nhiên

Câu 15: Đặc điểm điển hình của sản xuất nông nghiệp, nhất là trong trồng trọt đó là

 • A. Có tính mùa vụ.
 • B. Không có tính mùa vụ.
 • C. Phụ thuộc vào đất trồng.
 • D. Phụ thuộc vào nguồn nước.

Câu 16: Biện pháp chung để đẩy nhanh nền nông nghiệp hàng hoá trong nền kinh tế hiện đại là

 • A. năng cạo năng suất và chất lượng các cây công nghiệp lâu năm.
 • B. hình thành và phát triển các vùng chuyên môn hoá nông nghiệp,
 • C. phát triển quy mô diện tích các loại cây công nghiệp hằng năm.
 • D. tích cực mở rộng thị trường xuất khẩu các loại nông sản đặc thù.

Câu 17: Để khắc phục tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp cần phải

 • A. Thay thế các cây ngắn ngày bằng các cây dài ngày.
 • B. Xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí, đa dạng hóa sản xuất.
 • C. Tập trung vào những cây trồng có khả năng chịu hạn tốt.
 • D. Tập trung vào một số cây trồng, vật nuôi.

Câu 18: Biểu hiện của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là

 • A. Sử dụng nhiều công cụ thủ công và sức người.
 • B. Chủ yếu tạo ta sản phẩm để tiêu dùng tại chỗ.
 • C. Hình thành và phát triển các vùng chuyên môn hóa.
 • D. Sản xuất theo lới quảng canh để không ngừng tăng sản xuất.

Câu 19: Nhân tố nào làm giảm tính phụ thuộc vào tự nhiên của nông nghiệp?

 • A. Quan hệ sở hữu ruộng đất
 • B. Dân cư lao động
 • C. Tiến bộ khoa học kỹ thuật
 • D. Thị trường

Câu 20: Để khắc phục tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp cần phải?

 • A. Thay thế các cây ngắn ngày bằng các cây dài ngày.
 • B. Xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí, đa dạng hóa sản xuất.
 • C. Tập trung vào những cây trồng có khả năng chịu hạn tốt.
 • D. Tập trung vào một số cây trồng, vật nuôi.

Câu 21: Ý nghĩa của việc phân chia các vùng nông nghiệp là?

 • A. Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho mỗi gia đình.
 • B. Tự cung, tự cấp các sản phẩm nông nghiệp trong vùng.
 • C. Phân bố cây trồng, vật nuôi phù hợp với các điều kiện sinh thái nông nghiệp.
 • D. Loại bỏ được tinh bấp bênh, không ổn định trong sản xuất nông nghiệp.

Câu 22: Để đẩy mạnh thâm canh trong sản xuất nông nghiệp cần phải?

 • A. Nâng cao hệ số sử dụng đất.
 • B. Duy trì và nâng cao độ phì nhiêu cho đất.
 • C. Đảm bảo nguồn nước trên mặt cho đất.
 • D. Tăng cường bón phân hóa học cho đất.

Xem đáp án

Trắc nghiệm địa lí 10 Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp... (P2) được Khoahoc.com.vn chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em nắm chắc kiến thức cũng như học tốt môn Địa lí lớp 10. Chúc các em học tốt.

 • 2.352 lượt xem
👨 Đinh Thị Nhàn Cập nhật: 24/02/2022