Hãy nêu vai trò của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế và đời sống xã hội.

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 106 sgk Địa lí 10

Hãy nêu vai trò của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế và đời sống xã hội.

Bài làm:

Vai trò của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế và đời sống xã hội là:

  • Cung cấp lương thực –thực phẩm
  • Cung cấp nguồn nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp
  • Nguồn hàng nông sản xuất khẩu, tăng nguồn thu ngoại tệ
  • Giải quyết việc làm
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa 10 - Soạn Địa 10