Em hãy cho biết sự khác biệt của sản xuất công nghiệp so với đặc điểm của sản xuất nông nghiệp?

  • 1 Đánh giá

Trang 120 sgk Địa lí 10

Em hãy cho biết sự khác biệt của sản xuất công nghiệp so với đặc điểm của sản xuất nông nghiệp?

Bài làm:

- Đối với sản xuất Nông nghiệp

  • Đối tượng lao động: Cây trồng, vật nuôi.
  • Đặc điểm sản xuất: Phân tán theo không gian; chịu ảnh hưởng sâu sắc của điều kiện tự nhiên; các giai đoạn phải theo trình tự bắt buộc.

- Đối với sản xuất Công nghiệp

  • Đối tượng lao động: Khoáng sản, tư liệu sản xuất.
  • Đặc điểm sản xuất: Tập trung cao độ; ít chịu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên; các giai đoạn có thể tiến hành đồng thời, có thể tách xa nhau về mặt không gian.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa 10 - Soạn Địa 10