Chứng minh rằng các điều kiện tự nhiên ảnh hưởng chủ yếu đến công việc xây dựng, khai thác mạng lưới giao thông và các phương tiện vận tải?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 141 sgk Địa lí 10

Chứng minh rằng các điều kiện tự nhiên ảnh hưởng chủ yếu đến công việc xây dựng, khai thác mạng lưới giao thông và các phương tiện vận tải?

Bài làm:

Ở các đảo quốc (Nhật Bản, Anh, Phi –lip –pin…) ngành hàng hải có vai trò to lớn.

Ở vùng hoang mạc: lạc đà (thô sơ) và các phươmh tiện hiện đại ( ô tô, trực thăng…)

Mạng lứơi sông ngòi dày đặc thuận lợi cho ngành vận tải đường sông nhưng không thuận lợi cho vận tải đường ô tô và đường sắt, đòi hỏi phải làm nhiều cầu, phà…và dễ gây tắc nghẽn giao thông trong mùa lũ.

Ở hoang mạc không có điều kiện phát triển ngành vận tải đường sông và đừng sắt. Vận tải bằng ô tô ở hoang mạc cũng trở ngại do cát bay, bão cát sa mạc. Phương tiện vận tải phải có thiết kế đặc biệt để chống lại cái nóng dữ dội và để tránh ăn mòn do cát bay. Vận tải bằng trực thăng ở hoang mạc có ưu thế. Vận tải bằng gia súc (lạc đà) là phổ biến.

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021