Vì sao trong tổng sản lượng lương thực xuất khẩu trên thế giới, lúa mì lại chiếm tỉ trọng lớn hơn lúa gạo?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Vì sao trong tổng sản lượng lương thực xuất khẩu trên thế giới, lúa mì lại chiếm tỉ trọng lớn hơn lúa gạo?

Bài làm:

Lúa mì được trồng ở vùng khí hậu ôn đới và cận nhiệt, đại bộ phận lúa mì được trồng ở các nước phát triển (Châu Âu và châu Mĩ) với lượng bột mì trong khẩu phần ăn hàng ngày không lớn.

Hơn nữa, ở những nước này quy mô dân nố nhỏ, tỉ suất gia tăng dân số thấp, trong khi sản lượng của lúa mì lại rất nhiều. Vì thế lúa mì trở thành mặt hàng lương thực chính trên thị trường thế giới.

Lúa gạo là cây lương thực thuộc vùng nhiệt đới và cận nhiệt, đại bộ phận lúa gạo được trồng nhiều ở các nước đang phát triển châu Á.

Các nước trồng nhiều lúa gạo đều rất đông dân với tập quán lâu đòi tiêu dùng lúa gạo rất nhiều như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam. Vì thế, lúa gạo sản xuất ra chủ yếu tiêu dùng trong nước, lượng gạo xuất khẩu rất nhỏ.

  • 683 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa 10 - Soạn Địa 10