Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi

 • 1 Đánh giá

Chăn nuôi là một trong những ngành cổ nhất của nhân loại, nó cung cấp cho con người nhiều loại thực phẩm bổ dưỡng . Vì vậy, cho đến thời điểm này, chăn nuôi vẫn là một trong những ngành được coi trọng trong hoạt động nông nghiệp. Vậy có các ngành chăn nuôi nào và đặc điểm của của các ngành đó là gì? Chúng ta cùng đến với bài học ngay dưới đây.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Vai trò và đặc điểm của ngành chăn nuôi

1. Vai trò

 • Cung cấp thực phẩm bổ dưỡng cho con người
 • Nguyên liệu cho công nghiệp
 • Mặt hàng xuất khẩu có giá trị
 • Cung cấp sức kéo, phân bón tận dụng phế phẩm của ngành trồng trọt.

2. Đặc điểm

 • Sự phát triển và phân bố ngành chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào cơ sở nguồn thức ăn.
 • Trong nền nppng nghiệp hiện đại, ngành chăn nuôi còn nhiều thay đổi về hình thức và hướng chuyên môn hóa.

II. Các ngành chăn nuôi

 • Gia súc lớn:
  • Trâu: Vùng nhiệt đới ẩm
  • Bò phân bố rộng hơn: Ấn Độ, Hoa Kì, Braxin Tây Âu, TQ, Achentina...
 • Gia súc nhỏ:
  • Lợn: Nuôi rộng rãi trên thế giới, tập trung nhiều ở vùng thâm canh lương thực.
  • Cừu: Nuôi nhiều ở vùng khô hạn, đặc biệt vùng cận nhiệt đới.
  • Dê: Vùng khí hậu khô hạn, ở Nam Á, châu Phi là nguồn đạm động vật quan trọng cho người dân.
 • Gia cầm: Nuôi phổ biến trên thế giới, nhiều ở Trung Quốc, Hoa Kì, EU, Liên bang Nga, Mêhicô,...

III. Ngành chăn nuôi thủy sản

1. Vai trò

 • Cung cấp đạm động vật bổ dưỡng cho con người thông qua tôm, cua, cá…
 • Giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển
 • Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến
 • Mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao
 • Phát triển ngành du lịch biển

2. Tình hình nuôi trồng thủy sản

 • Nuôi trồng thủy sản ngày càng phát triển. Sản lượng nuôi trồng tăng gấp 3 lần, đạt 35 triệu tấn ( 10 năm trở lại đây).
 • Những nước nuôi trồng thủy sản nhiều: Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Hoa Kỳ, Đông Nam Á.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 113 sgk Địa lí 10

Tại sao ở phần lớn các nước đang phát triển, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 114 sgk Địa lí 10

Ở địa phương em hiện nay đang có những hình thức và hướng chăn nuôi nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 115 sgk Địa lí 10

Dựa vào hình 29.3 em có nhận xét gì về sự phân bố đàn gia súc thế giới?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 116 sgk Địa lí 10

Em hãy nêu vai trò và đặc điểm của ngành chăn nuôi?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 116 sgk Địa lí 10

Cho bảng số liệu:

ĐÀN BÒ VÀ LỢN TRÊN THẾ GIỚI, THỜI KÌ 1980 – 2002

(Đơn vị: Triệu con)

Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi

– Vẽ biểu đồ cột thể hiện số lượng bò và lợn.

– Nhận xét.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 116 sgk Địa lí 10

Tại sao ngành nuôi trồng thủy sản thế giới ngày càng phát triển?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập: Nêu vai trò của ngành chăn nuôi đối với nền kinh tế và đời sống xã hội ở nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi: Ngành chăn nuôi có những đặc điểm gì? Vì sao chăn nuôi ngày càng được chú trọng phát triển?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi: Dựa vào kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích sự phân bố ngành chăn nuôi của nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 10 Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi (P2)


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021