Ở địa phương em hiện nay đang có những hình thức và hướng chăn nuôi nào?

  • 1 Đánh giá

Trang 114 sgk Địa lí 10

Ở địa phương em hiện nay đang có những hình thức và hướng chăn nuôi nào?

Bài làm:

Các hình thức chăn nuôi ở địa phương em: chăn thả, chuồng trại, chăn nuôi công nghiệp.

Các hướng chăn nuôi: lấy thịt, sữa và trứng.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa 10 - Soạn Địa 10