Em hãy nêu những nguyên nhân làm thay đổi khí áp?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Em hãy nêu những nguyên nhân làm thay đổi khí áp?

Bài làm:

Những nguyên nhân làm thay đổi khí áp:

  • Khí áp thay đổi theo độ cao: Càng lên cao, không khí càng loãng nên sức nén càng nhỏ, khí áp giảm.
  • Khí áp thay đổi theo nhiệt độ: Nhiệt độ tăng làm không khí nở ra, tỉ trọng giảm đi, khí áp giảm. Nhiệt độ giảm, không khí co lại, tỉ trọng tăng nên khí áp tăng.
  • Khí áp thay đổi theo độ ẩm: không khí chứa hơi nước nhẹ hơn không khí khô, vì thế không khí nhiều hơi nước thì khí áp cũng giảm. Khi nhiệt độ cao thì hơi nước bốc lên nhiều, chiếm dần chỗ của không khí khô và làm cho khí áp giảm, điều này xảy ra ở vùng áp thấp xích đạo.
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021