Ngành chăn nuôi có những đặc điểm gì? Vì sao chăn nuôi ngày càng được chú trọng phát triển?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Ngành chăn nuôi có những đặc điểm gì? Vì sao chăn nuôi ngày càng được chú trọng phát triển?

Bài làm:

  • Ngành chăn nuôi có các đặc điểm:
    • Sự phát triển và phân bố của ngành chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào cơ sở của nguồn thức ăn.
    • Cơ sở thức ăn cho chăn nuôi ngày càng được đảm bảo nhờ sự tiến bộ của khoa học – kĩ thuật.
    • Hình thức chăn nuôi đang có nhiều thay đổi theo hướng ngày càng hiện đại.
  • Ngành chăn nuôi ngày càng được chú trọng phát triển vì: Ngành chăn nuôi vừa có khả năng cung cấp nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng cho con người, vừa cung cấp nguồn nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp…

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa 10 - Soạn Địa 10