Trình bày đặc điểm của thị trường thế giới?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 157 sgk Địa lí 10

Trình bày đặc điểm của thị trường thế giới?

Bài làm:

Thị trường thế giới có 4 đặc điểm:

- Thị trường thế giới hiện nay là một hệ thống toàn cầu. Trong những năm qua thị trường thế giới có nhiều biến động.

-Trong cơ cấu hàng xuất khẩu trên TG, chiếm tỷ trọng ngày càng cao là các sản phẩm công nghiệp chế biến, các mặt hàng nông sản có xu hướng giảm tỷ trọng

- Hoạt động buôn bán trên TG tập trung vào các nước TBCN phát triển

- Các cường quốc về XNK chi phối mạnh mẽ nền KTTG và đồng tiền của những nước này là ngoại tệ mạnh trong hệ thống tiền tệ thế giới

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa 10 - Soạn Địa 10