Tại sao phải chú trọng đến việc trồng rừng?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 112 sgk Địa lí 10

Tại sao phải chú trọng đến việc trồng rừng?

Bài làm:

Chúng ta phải chú trọng đến việc trồng rừng là vì: Hiện nay, rừng đang bị tàn phá nghiêm trọng , diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp lại dần. Trong khi đó, rừng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối vời môi trường sống và đời sống con người. Vì vậy, cần phải tái tạo lại tài nguyên rừng.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021