Chứng minh rằng: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên là tiền đề cơ bản để phát triển và phân bố nông nghiệp?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Chứng minh rằng: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên là tiền đề cơ bản để phát triển và phân bố nông nghiệp?

Bài làm:

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên là tiền đề cơ bản để phát tiển và phân bố nông nghiệp. Điều này thể hiện ở chỗ:

  • Đất đai: Không có đất thì không có sản xuất nông nghiệp, vì đất đai được sử dụng để trồng trọt và chăn nuôi.
  • Qũy đất, tình chất và độ phì của đất tác động trực tiếp đến phân bố cây trồng, vật nuôi, đồng thời thông qua tác động đến quy mô, cơ cấu, năng suất ảnh hưởng đến phân bố nông nghiệp.
  • Khí hậu và nguồn nước: Ảnh hưởng mạnh mẽ đến phân bố nông nghiệp. Khí hậu đồng thời thông qua tác động đến việc xác định cơ cấu cây trồng, thời vụ, khả năng xen canh, tăng vụ và hiệu quả sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng tới phân bố nông nghiệp.
  • Sinh vật: Sinh vật với các loại cây con, đồng cỏ và nguồn thức ăn tự nhiên là cơ sở để thuần dưỡng, tạo nên giống cây, vật nuôi, cơ sở thức ăn cho gia súc…
  • 206 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa 10 - Soạn Địa 10