Hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 58 sgk Địa lí 10

Hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông?

Bài làm:

Chế độ nước sông chịu ảnh hưởng của các nhân tố:

Thứ nhất là địa thế: Nơi địa hình dốc nước chảy mạnh lũ lên nhanh. Nợi địa hình bằng phẳng nước chảy chẩm, lũ lên chậm nhưng kéo dài.

Thứ hai là thực vật: Thực vật giúp điều hòa dòng chảy, làm giảm lũ lụt

Cuối cùng là hồ, đầm: Điều hòa chế độ nước sông. Khi nước sông lên chảy vào hồ đầm. Khi nước sông xuống, nước hồ đầm chảy ra sông cho đỡ cạn.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa 10 - Soạn Địa 10