Em hãy nêu vai trò của ngành công nghiệp cơ khí và điện tử tin học?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 130 sgk Địa lí 10

Em hãy nêu vai trò của ngành công nghiệp cơ khí và điện tử tin học?

Bài làm:

- Vai trò của ngành công nghiệp cơ khí (phần giảm tải, học sinh tự tham khảo).

- Vai trò của ngành công nghiệp điện tử tin học:

  • Đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống công nghiệp trên thế giới ở thế kỉ XXI nhằm đưa nền kinh tế - xã hội lên một trình độ cao mới.
  • Là ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều nước, đồng thời là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới.
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021