Hãy nêu sự phân bố các khối khí và các Frông theo trình tự cực Bắc tới cực Nam của Trái đất.

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Hãy nêu sự phân bố các khối khí và các Frông theo trình tự cực Bắc tới cực Nam của Trái đất.

Bài làm:

Sự phân bố các khối khí và các Frông theo trình tự cực Bắc tới cực Nam của Trái đất:

- Khối khí bắc cực rất lạnh (A).

- Frông địa cực (FA).

- Khối khí ôn đới lạnh (P).

- Frông ôn đới (FP).

- Khối khí chí tuyến rất nóng (T).

- Khối khí xích đạo nóng ẩm (E).

- Khối khí chí tuyến rất nóng (T).

- Frông ôn đới (FP).

- Khối khí ôn đới lạnh (P).

- Frông địa cực (FA).

- Khối khí nam cực rất lạnh (A).

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021