Trình bày các vận động kiến tạo và tác động của chúng đến địa hình bề mặt Trái Đất? Bài 2 trang 31 SGK Địa lí 10

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bài 2 trang 31 SGK Địa lí 10

Đáp án chi tiết cho Bài 2 trang 31 SGK Địa lí 10 - Trình bày các vận động kiến tạo và tác động của chúng đến địa hình bề mặt Trái Đất được KhoaHoc đăng tải trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

Bài làm:

a) Vận động theo phương thẳng đứng:

- Là vận động nâng lên và hạ xuống của vỏ Trái Đất.

- Xảy ra rất chậm và trên một diện tích lớn.

- Tác động:

  • Làm cho bộ phận này của lục địa được nâng lên, trong khi bộ phận khác bị hạ xuống, sinh ra hiện tượng biển tiến và biển thoái.
  • Diện tích lục địa hay đại dương được phân bố lại.

b) Vận động theo phương nằm ngang:

- Hiện tượng uốn nếp:

  • Các lớp đá xô ép, uốn thành nếp, nhưng không phá vỡ tính chất liên tục của chúng.
  • Do các lực nén ép theo phương nằm ngang.
  • Tạo thành các uốn nếp và các dãy núi uốn nếp.

- Hiện tượng đứt gãy:

  • Do tác động của lực nằm ngang.
  • Các lớp đá bị gãy, đứt ra rồi dịch chuyển ngược hướng nhau theo phương gần thẳng đứng hay nằm ngang.
  • Tạo ra các hẻm vực, thung lũng; sự dịch chuyển với biên độ lớn sẽ làm cho các lớp đá có bộ phận trồi lên, có bộ phận sụt xuống, sinh ra các địa lũy, địa hào.

Chuyên mục Địa 10 - Soạn Địa 10 bao gồm nhiều câu hỏi chi tiết thuộc các bài học khác nhau trong môn Địa lí lớp 10 được KhoaHoc tổng hợp và sắp xếp bám sát nội dung học SGK. Mời các bạn cùng tham khảo!