Sản xuất công nghiệp có tác động như thế nào đến tài nguyên và môi trường?

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Sản xuất công nghiệp có tác động như thế nào đến tài nguyên và môi trường?

Bài làm:

Sản xuất công nghiệp có những tác động tích cực và tiêu cực đến tài nguyên và môi trường. Cụ thể là:

 • Những tác động tích cực:
  • Làm tăng giá trị tài nguyên. Khi công nghệ cao phát triển mạnh thì đất hiếm trở thành giá trị cao.
  • Mở rộng danh mục tài nguyên thiên nhiên. Nhờ tiến bộ khoa học kĩ thuật và sự phát triển công nghiệp mà nhiều thành phần tự nhiên trước đây chưa sử dụng thì hiện nay đã đưa vào sử dụng.
  • Hình thành các cảnh quan văn hóa, làm cho môi trường tự nhiên thân thiện hơn với con người. Ví dụ: Những vùng hoang du, hẻo lãnh trở nên vui tươi hơn khi có các nhà máy thủy điện.
 • Những tác động tiêu cực:
  • Làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặcbiệt là khoáng sản.
  • Làm ô nhiễm môi trường đặc biệt là môi trường không khí và môi trường nước.
 • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa 10 - Soạn Địa 10