Hãy so sánh đặc điểm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 120 sgk Địa lí 10

Hãy so sánh đặc điểm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp?

Bài làm:

Đặc điểm sản xuất công nghiệp:

  • Sản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn tác động và giai đoạn chế biến các nguyên liệu đó thành tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng.
  • Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ
  • Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp chặt chẽ để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp:

  • Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế.
  • Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là các cây trồng, vật nuôi.
  • Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ
  • Sản cuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.
  • Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.
  • 162 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa 10 - Soạn Địa 10