Ngành sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì? Theo em, đặc điểm nào là quan trọng nhất?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 106 sgk Địa lí 10

Ngành sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì? Theo em, đặc điểm nào là quan trọng nhất?

Bài làm:

- Ngành sản xuất nông nghiệp gồm có 5 đặc điểm:

  • Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế: cần phải duy trì và nâng cao độ phì cho đất, sử dụng hợp lí, tiết kiệm.
  • Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi: cần phải hiểu biết và tôn trọng quy luật sinh học.
  • Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ: Cần phải xây dựng cơ cấu hợp lí, đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành dich vụ, làng nghề,.. tận dụng thời gian nhàn rỗi.
  • Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên vì đối tượng là cây trồng, vật nuôi.
  • Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.

- Trong những đặc điểm nêu trên, em thấy đặc điểm thứ nhất là quan trọng nhất. Đó là:

Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế: cần phải duy trì và nâng cao độ phì cho đất, sử dụng hợp lí, tiết kiệm.

Vì: Không thể có sản xuất nông nghiệp nếu không có đất đai. Quy mô và phương hướng sản xuất, mức độ thâm cạnh và cả việc tổ chức lãnh thổ phụ thuộc nhiều vào đất đai.

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021