Từ sơ đồ trên, em hãy nêu rõ hai giai đoạn của sản xuất công nghiệp?

  • 1 Đánh giá

Trang 119 sgk Địa lí 10

Từ sơ đồ trên, em hãy nêu rõ hai giai đoạn của sản xuất công nghiệp?

Bài làm:

Giai đoạn 1: Giai đoạn tác động vào đối tương lao động là môi trường tự nhiên để tạo ra nguyên liệu (khai thác than, dầu mỏ, quặng kim loại, khai thác gỗ…).

Giai đoạn 2: Giai đoạn chế biến các nguyên liệu đó thành tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng ( sản xuất máy móc, chế biến gỗ, chế biến thực phẩm…).

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021